Världens äldsta koleldade propellerdrivna ångfartyg med originalmaskin
s/s Ejdern. Att resa med ångfartyget Ejdern är som att känna historiens vingslag. S/S Ejdern är världens äldsta ångfartyg i sitt slag.
Men trots sin ålder så går hon fortfarande varje sommar efter ett fastlagt seglations- program. Ejderns hemmahamn har sedan 1906 varit Södertälje. Och allt sedan dess har Södertäljeborna tagit Ejdern till sina hjärtan. Ångfartyget Ejdern sköts och ägs av Museiföreningen Ångfartyget Ejdern i Södertälje.Ejderns räddning
Fartygsfakta
Ångmaskinen

 

Ejderns långa historia har kantats av många historier och öden. Kända och okända för oss idag. Om båtar kunde tala så skulle vi säkert få berättas många händelser och livs- öden. Men som tur är så finns det viktigaste bitarna av ångfartygets historia nedskrivna.

EJDERNs orginaldisposition
Så här såg Ejdern ut från början. (Göteborgstiden)

Ejdern byggdes av Göteborgs Mekaniska Werkstad år 1880. I slutet av 1800-talet trafikerade Ejdern Göteborgs skärgård. Mellan åren 1898 och 1905 trafikerade hon först sjön Roxen och sedan olika mellansvenska hamnar. Från 1906 fram till 1957 gick Ejdern i fasta turer mellan Södertälje och Mörkö och i fraktfart i den östra delen av Mälaren. Under mer än ett halvsekel blev Ejdern och hennes besättning ett begrepp för södertäljeborna (Rickard Fredmark var befälhavare mellan 1914 och 1957)

Sedan följde några dystra år i ångfartygets historia. 1957 sålde Rickard Fredmark Ejdern till Södertälje Stad. Ejdern var då i dåligt skick och hade dålig lönsamhet. Flera försökte rädda henne kvar i Södertälje. Förgäves, trodde nog de flesta när beslutet fattades att sänka Ejdern i Landsortsdjupet.

EJDERN i förfall
Så här såg Ejdern ut när föreningen tog över.

I "elfte timmen" räddades hon av några ång-båtsintresserade ungdomar i Södertälje. Södertälje Stad skänkte Ejdern till föreningen "för bevarande av gamla båtar". Året var 1964. Ur denna förening bildades sedan Museiföreningen Ångfartyget Ejdern. Genom frivilliga och oavlönade arbetsinsatser verkar föreningens medlemmar för att Ejdern ska bevaras som levande ångbåtshistoria - ett kommunikationshistoriskt minnesmärke.

Tack vare föreningens oerhört engagerade arbete har Ejdern sedan 1976 trafikerat Södertäljes farvatten varje sommar. Fr.o.m. säsongen 1984 är Ejdern åter koleldad, vilket gör henne tystgående och ger en speciell ångbåtsatmosfär. Passagerarna får känslan av en gammal klassisk ångbåtsresa.